SNFM.ro


Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Centrul de Excelență în
Promovarea Femeii
pe poziții calificate și înalt calificate
în Sectorul Comercial

SNFM

PROGRAM UNIC DE EXCELENȚĂ ȘI INOVAȚIE 

Curs acreditat pentru ocupația DIRECTOR DE MAGAZIN

Programul de perfecționare se adresează persoanelor care desfășoară activități profesionale în comerț și servicii. Programul este acreditat la nivel național de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și este structurat în 9 seminarii de instruire teoretică și practică.

Dacă raspunzi DA la următoarele întrebări:
1.   Ai finalizat studiile liceale?
2.   Ești o persoană activă pe piața forței de muncă sau în căutarea unui loc de muncă?
3.   Dorești să dezvolți o carieră profesională în sectorul comercial?


Atunci înseamnă că ești persoana cea mai potrivită pentru a ocupa unul din cele 14 locuri disponibile la cursul de perfecționare DIRECTOR MAGAZIN din perioada 24-26 februarie 2017.
Tot ceea ce trebuie sa faci este:

1.să consulți calendarul programului de perfecționare pentru a alege perioada cea mai oportună pentru tine

Programului de perfecționare îți pune la dispoziție mai multe grupe de formare, fiecare cu 14 de locuri disponibile. 

Serie de
formare
Perioada
de curs
Nr. de locuri
disponibile
Grupa 1 24 - 26  februarie 2017, modulul 1 142.să trimiți dosarul tău de înscriere în format electronic (formular de înscriere și documente suport) la adresa de e-mail: ciursatina@gmail.com.


Dosarul de înscriere trebuie să includă următoarele documente:

 • formularul de înscriere, completat în întregime, printat și semnat Descarca aici
 • copia după cartea de identitate
 • copie după ultima diplomă de studiu


Principalele competențe vizate sunt:

 1. Dezvoltarea capacității de perfecționare, motivare și menținere a resurselor umane;
 2. Dezvoltarea capacității de analiză a mediului sectorului de afaceri;
 3. Dezvoltarea abilităților de organizare și gestionare a principalelor documente ce se întocmesc într-un magazin;
 4. Dezvoltarea abilităților de adaptare a strategiei comerciale la așteptărilor clienților; 
 5. Dobândirea unei atitudini orientate către client;
 6. Aprofondarea competențelor de gestionare a situațiilor dificile cu clienții; 
 7. Cunoașterea etapelor distribuției fizice de marfă;
 8. Însușirea procedurilor de recepție, depozitare și retur marfă;
 9. Dobândirea de abilități de conducere eficientă a angajaților, prin adoptarea și utilizarea conștientă a stilului de leadership.

Pe parcursul celor 60 de ore de instruire, garantăm dobândirea unui nou set de cunoștințe, competențe și abilități în următoarele tematici:

 1. Managementul resurselor umane;
 2. Managementul organizațional;
 3. Managementul documentelor financiar-contabile și de gestiune;
 4. Managementul relațiilor cu clienții;
 5. Managementul vânzărilor performante; 
 6. Management logistic;
 7. Managementul comunicării; 
 8. Leadership și sistemul decizional al managemntului; 
 9. Managementul calității.

Până în prezent un număr de 300 de persoane au devenit Direct de magazin și activează în sectorul comercial din România pe poziții manageriale.

Care este investiția ta?

 1. 6 zile (2 weekend-uri)
 2. Taxa integrală a cursului


 1. Mai multe detalii privind înscrierea la programul de perfecționare ne puteți contacta la adresa de e-mail: ciursatina@gmail.com sau la numărul de telefon (fix) 0356 108 800.

  Persoană de contact Florentina Ciursă.